Hvad betyder hårdhed?

Hårdheden er et udtryk for mængden af de opløste grundstoffer calcium og magnesium i vandet. Der er tale om en beregnet værdi, og altså ikke en faktisk målt værdi som ved de fleste andre stoffer i analyserapporterne. Hårdheden angives normalt i tyske hårdhedsgrader (°dH), hvor 1 hårdhedsgrad svarer til 2,8 gange summen af ionerne Ca2+ og Mg2+ angivet i meq/l.

Den lovbestemte grænseværdi for vandets hårdhed er 5–30 °dH. Den lave værdi er fastsat udfra en sundhedsmæssig betragtning, mens et indhold på mere end 30 °dH forøger risikoen for uønskede store kalkaflejringer i ledningsnet, installationer og husholdningsmaskiner.

Indholdet af calcium og magnesium, og dermed vandets hårdhed, er betinget af de geologiske forhold, og der kan være meget store lokale variationer.

Seneste vandanalyse

Læs den seneste vand analyse fra KT Vand. 

I tvivl om hvordan du læser rapporten? Så klik her

Hårdhed

Her ses seneste måling af vandets hårdhed.  

Hårdhed Hårdhed [°dH]
KT VAND 22 °dH
Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader (°dH)
Betegnelse Hårdhed [°dH]
Meget blødt 0 – 4
Blødt 4 – 8
Middelhårdt 8 – 12
Temmelig hårdt 12 – 18
Hårdt 18 – 24
Meget hårdt 24 – 30
Særdeles hårdt > 30