Aflæsnings- og afregningsdatoer

Fors A/S der står for opkrævning af spildevandsafgift. FORS A/S har for 2019 valg at opsige aftalen omkring vandaflæsning, dette vil indebære, at forbrugerne selv skal afgive målertal til FORS A/S

KTV har bestemt, at vandmålerne skal aflæses pr. 31.12. Aflæsningen foretages af KTV.

Januar vil der blive fremsendt en periodeopgørelse/årsopgørelse + a conto opgørelse, for de første 6 måneder af det nye år, til betaling senest den 11. Februar. Næste á conto opkrævning der gælder de sidste 6 måneder af året, vil blive opkrævet ultimo juli, til betaling senest den 12. august.

Hjælp os med at finde et vandbrug, hvis du ser en fugtig plet eller der render mistænkeligt meget vand i en kloak eller lignende. Ring eller skriv til os. Tak for hjælpen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter til download

Øvrig dokumentation kan fås ved henvendelse til vandværket pr. telefon eller e-mail. Alle dokumenter til download er i .pdf format, og kræver derfor Adobe Acrobat installeret på din maskine.