Generalforsamling afholdes tirsdag d. 22. september 2020 kl. 19.00 i No. 1 Tølløsevej 1, 4340 Tølløse. P.g.a Covid-19 skal der ske tilmelding på mail@ktvand.dk eller på tlf. 5918 6083 senest d. 15. september.

Aflæsnings- og afregningsdatoer

Fors A/S der står for opkrævning af spildevandsafgift. FORS A/S har for 2019 valg at opsige aftalen omkring vandaflæsning, dette vil indebære, at forbrugerne selv skal afgive målertal til FORS A/S

KTV har bestemt, at vandmålerne skal aflæses pr. 31.12. Aflæsningen foretages af KTV.

Januar vil der blive fremsendt en periodeopgørelse/årsopgørelse + a conto opgørelse, for de første 6 måneder af det nye år, til betaling senest den 10. Februar. Næste á conto opkrævning der gælder de sidste 6 måneder af året, vil blive opkrævet ultimo juli, til betaling senest den 10. august.

Med venlig hilsen
Bo Rubæk Hansen
Driftsleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter til download

Øvrig dokumentation kan fås ved henvendelse til vandværket pr. telefon eller e-mail. Alle dokumenter til download er i .pdf format, og kræver derfor Adobe Acrobat installeret på din maskine.