Information om Kvarmløse-Tølløse Vandværk

 

Aflæsnings- og afregningsdatoer

KTV har bestemt, at vandmålerne skal aflæses pr. 31.12. Aflæsningen foretages af KTV.

Januar vil der blive fremsendt en periodeopgørelse/årsopgørelse + a conto opgørelse, for de første 6 måneder af det nye år, til betaling senest den 10. Februar. Næste á conto opkrævning der gælder de sidste 6 måneder af året, vil blive opkrævet ultimo juli, til betaling senest den 10. august.

 

I forbindelse med renoveringen af kloak på Pile og Villavej, har vandværket besluttet, at udskifte den gl. vandledning og for de forbrugere, der endnu ikke har fået opsat målerbrønd, vil den gl. stophane blive udskiftet, med en målerbrønd. Det påregnes det vil ske i uge 38 til 41. Vi forventer, at det kun er kortvarigt, at der vil være lukket for vandet, for den enkelte forbrugere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter til download

Øvrig dokumentation kan fås ved henvendelse til vandværket pr. telefon eller e-mail. Alle dokumenter til download er i .pdf format, og kræver derfor Adobe Acrobat installeret på din maskine.