Information om Kvarmløse-Tølløse Vandværk

 

OBS!

 

Ved driftsforstyrrelser se på Facebook på Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a.

Aflæsnings- og afregningsdatoer

KTV har bestemt, at vandmålerne skal aflæses pr. 31.12. 2022. Aflæsningen foretages af KTV og der er lavet en aftale med FORS A/S, at KTV videregiver måleroplysningerne. Dog skal forbrugerne fra det Gl. Tølløse vandværk manuelt aflæse og indsende måleroplysninger på mail til mail@ktvand.dk senest d. 5. januar 2023. Aflæsningsseddel bliver omdelt.

Januar vil der blive fremsendt en periodeopgørelse/årsopgørelse + aconto opgørelse, for de første 6 måneder af det nye år, til betaling senest den 10. Februar. Næste aconto opkrævning der gælder de sidste 6 måneder af året, som vil blive opkrævet ultimo juli, til betaling senest den 10. august.

KTV har analyseret for PFAS forbindelser og resultatet er langt under grænseværdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter til download

Øvrig dokumentation kan fås ved henvendelse til vandværket pr. telefon eller e-mail. Alle dokumenter til download er i .pdf format, og kræver derfor Adobe Acrobat installeret på din maskine.