Information om Kvarmløse-Tølløse Vandværk

 

Ved driftsforstyrrelser se på Facebook på Kvarmløse-Tølløse Vandværk A.m.b.a.

KTV har analyseret for PFAS forbindelser og resultatet er langt under grænseværdi.

Aflæsnings- og afregningsdatoer

KTV har bestemt, at vandmålerne skal aflæses pr. 31.12. 2023. Aflæsningen foretages af KTV og der er lavet en aftale med FORS A/S, at KTV videregiver måleroplysningerne.

I Januar vil der blive fremsendt en periodeopgørelse/årsopgørelse + aconto opgørelse, for de første 6 måneder af det nye år, til betaling senest den 12. Februar. Næste aconto opkrævning der gælder de sidste 6 måneder af året, som vil blive opkrævet ultimo juli, til betaling senest den 12. august.