Information om Kvarmløse-Tølløse Vandværk

 

OBS!

I forbindelse med renoveringen af kloak på Pile, Gyvelvej, Elmevej og Villavej, har vandværket besluttet, at udskifte den gl. vandledning og for de forbrugere, der endnu ikke har fået opsat målerbrønd, vil den gl. stophane blive udskiftet, med en målerbrønd. Det påregnes det vil ske frem til April 2022. Vi forventer, at det kun er kortvarigt, at der vil være lukket for vandet, for den enkelte forbrugere.

Aflæsnings- og afregningsdatoer

KTV har bestemt, at vandmålerne skal aflæses pr. 31.12. 2021. Aflæsningen foretages af KTV og der er lavet en aftale med FORS A/S, at KTV videregiver måleroplysningerne.

Januar vil der blive fremsendt en periodeopgørelse/årsopgørelse + aconto opgørelse, for de første 6 måneder af det nye år, til betaling senest den 10. Februar. Næste aconto opkrævning der gælder de sidste 6 måneder af året, som vil blive opkrævet ultimo juli, til betaling senest den 10. august.

KTV har analyseret for PFAS forbindelser, se under vandkvalitet forbruger analyse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter til download

Øvrig dokumentation kan fås ved henvendelse til vandværket pr. telefon eller e-mail. Alle dokumenter til download er i .pdf format, og kræver derfor Adobe Acrobat installeret på din maskine.