Aflæsnings- og afregningsdatoer

Fors A/S der står for opkrævning af spildevandsafgift, KTV har bestemt, at vandmålerne skal aflæses pr. 31.12. Aflæsningen foretages af KTV.

Januar vil der blive fremsendt en periodeopgørelse/årsopgørelse + a conto opgørelse, for de første 6 måneder af det nye år, til betaling senest den 11. Februar. Næste á conto opkrævning der gælder de sidste 6 måneder af året, vil blive opkrævet ultimo juli, til betaling senest den 12. august.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter til download

Øvrig dokumentation kan fås ved henvendelse til vandværket pr. telefon eller e-mail. Alle dokumenter til download er i .pdf format, og kræver derfor Adobe Acrobat installeret på din maskine.